Wiadomości

Rejestracja na Konferencję "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire"

15.04.2016
Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z programami INTERREG: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk oraz INTERACT’em - zaprasza na konferencję organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej programu

26.01.2016
26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

Kurier Transgraniczny nr 1/2015

22.10.2015
Newsletter Programu – Interreg Polska-Słowacja „Kurier Transgraniczny” będzie publikowany co kwartał i będzie zawierał zarówno ważne informacje, jak i ciekawostki z pogranicza polsko-słowackiego.
Zobacz wszystkie wiadomości

Nasze doświadczenia

ADAPT2DC – Adaptacja dla zmian demograficznych

Celem projektu jest powstanie innowacyjnych rozwiązań służących dostosowaniu zarządzania infrastrukturą publiczną i usługami do zmian demograficznych.

Dowiedz się więcej