Plany Działań partnerów projektu ITHACA zatwierdzone!

19.02.2020
W lutym 2020 roku Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zatwierdził wszystkie dziewięć regionalnych planów działań w projekcie ITHACA, w tym także plan dla Małopolski!

Plan działań

Plan działań (ang. action plan) to dokument, który wyznacza zadania na najbliższe dwa lata. Polegają one na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej w drodze wymiany doświadczeń między Małopolską a pozostałymi partnerami ITHACA.

Małopolski Plan Działań przewiduje dwa przedsięwzięcia:

  1. Wsparcie wdrażania projektu pn. Małopolski Tele-Anioł. Partnerzy wykorzystają w praktyce wiedzę, jak działają podobne centra tele-opieki w innych regionach partnerskich ITHACA.
  2. Organizacja szkoleń dla opiekunów nieformalnych na podstawie dobrych praktyk z Danii, Francji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Realizacja tych inicjatyw będzie możliwa dzięki współpracy nawiązanej między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a zainteresowanymi organizacjami w regionie. Są nimi m.in. beneficjenci projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

Wartością dodaną planów działań jest przeniesienie lekcji wyciągniętych z międzynarodowej wymiany doświadczeń na grunt lokalny. Dzięki temu wiedza zdobyta w projekcie ITHACA, szczególnie ta pozyskana w krajach Europy Zachodniej, zostanie zastosowana w praktyce z korzyścią dla naszego regionu.