I Forum Słowackie

11.01.2019
Podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej i wskazanie jej kierunków na przyszłość - to cele wydarzenia, które odbędzie się 25 stycznia 2019 r. w Jasionce k. Rzeszowa.

Tematyka Forum dotyczyć będzie szerokiego zakresu tematycznego wspólnych relacji obu państw, z uwzględnieniem gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, bezpieczeństwa, polityki społecznej oraz współpracy transgranicznej. 

W związku z powyższym, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na organizowany w ramach Forum panel dyskusyjny: „Współpraca transgraniczna – dotychczasowe projekty i plany na przyszłość”, w trakcie którego planowane jest podsumowanie dotychczasowych efektów wspólnych działań polskich i słowackich regionów, realizowanych w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja oraz wskazania priorytetów tej współpracy w przyszłej perspektywie finansowej UE.

Prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w ww. panelu imiennie potwierdzały swoje uczestnictwo drogą elektroniczną na adres: rpk.plsk@podkarpackie.pl możliwie do 14 stycznia br. Udział w panelu jest bezpłatny.

Więcej informacji o wydarzeniu (.pdf, 128 KB)