Drugie spotkanie Laboratorium współtworzenia HoCare2.0 w Małopolsce

31.03.2020
W dniu 2 marca 2020 r. w Krakowie odbyło się drugie spotkanie grupy fokusowej w ramach Małopolskiego laboratorium, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „HoCare2.0, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

20200302_094244.jpg

Głównym celem spotkania było uzupełnienie listy potrzeb opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) osób starszych w Małopolsce, która została przygotowana wstępnie w czasie poprzedniego spotkania. Omówiono także treść opracowania, które ma służyć jako narzędzie współtworzenia innowacyjnych rozwiązań dla instytucji sektora publicznego. Duże zaangażowanie uczestników reprezentujących podmioty poczwórnej helisy tj. sieci współpracy sektora biznesu, instytucji publicznych, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych zaowocowało cennymi uwagami do zaproponowanego w projekcie narzędzia, aby miało ono większą przydatność w codziennej pracy różnych instytucji publicznych.

Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie założeń pilotażu, w ramach którego zostanie zaprojektowana i przetestowana nowa usługa opiekuńcza. Zdaniem uczestników, tematem takiego eksperymentu mogą być działania na rzecz zintegrowania i koordynacji usług opieki domowej, dostępnych na rynku w różnym zakresie. Zadanie to stanowi ogromne wyzwanie dla instytucji z różnych sektorów i obszarów, ale i szansę dla innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym dla osób starszych.