Dodatkowe środki unijne na polsko-słowackie projekty

19.12.2018
11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Zmiana polega na zwiększeniu budżetu o 23,6 mln euro.

Dodatkowe fundusze zostaną wykorzystane na dofinansowanie kilkunastu projektów z listy rezerwowej polsko-słowackiego programu. Wszystkie przedsięwzięcia, które znajdują się na tej liście, dotyczą ochrony oraz rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza. Podpisywanie umów rozpocznie się w I kwartale 2019 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/dodatkowe-srodki-unijne-na-polsko-slowackie-projekty/