UGB - Miejskie Pasy Zieleni

Miejskie Pasy Zieleni - „Inteligentne zintegrowane modele dla zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami  zielonymi tworzącymi zdrowsze i przyjazne środowisko dla mieszkańców”

ugb1_640.jpg

Głównym celem projektu UGB jest poprawa systemu zarządzania, planowania oraz procesu decyzyjnego w sektorze publicznym w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich poprzez utworzenie inteligentnego modelu dla skutecznego i zrównoważonego systemu zarządzania miejskimi terenami zieleni.

Zakładane korzyściwielofunkcyjne (klimatyczne, środowiskowe, społeczne, ekonomiczne): poprawa jakości życia, poprawa jakości powietrza . Droga do celu i osiągnięcia wskazanych korzyści opiera się na trzech filarach

  1. przygotowanie inteligentnych metod oceny miejskich terenów zieleni oraz narzędzi wraz z integrującym podejściem do  tzw. zielonej  infrastruktury w planowaniu przestrzennym celem poprawy efektywności środowiskowej i łagodzenie skutków zmiany klimatu,
  2. wzmocnienie uczestnictwa i zaangażowania społeczności w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem, tworzeniem i utrzymaniem zieleni miejskiej,
  3.  przygotowanie transnarodowych modeli prowadzących do zrównoważonego, zintegrowanego zarządzania  miejskimi przestrzeniami zieleni , poprzez wzmocnienie budowania potencjału sektora publicznego.

Współpraca w ramach Regionalnych Grup Interesariuszy ma na celu pozyskanie informacji na temat metod i narzędzi zarządzania terenami zieleni, dobrych praktyk (w tym sprawdzonych na terenie Krakowa i Małopolski), planowania przestrzennego w aspekcie zielonych terenów miejskich, włączenia mieszkańców w proces planowania i zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni. Jednym z wielu elementów projektu UGB o charakterze absolutnie nieinwestycyjnym jest niewielki projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab) na terenie Lasu Witkowickiego, polegający m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wdrożeniu innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej przy partycypacji społecznej.

OKRES REALIZACJI: 1.06.2016 – 31.05.2019

PARTNERZY: Gmina Budapeszt, Dzielnica 12 (Węgry) - Partner Wiodący Regionalne Centrum ds. Środowiska dla Europy Centralnej i Środkowej (Węgry, Szentendre); iSPACE Studio Badawcze (Austria, Salzburg);Gmina Praga, Dzielnica 6  (Czechy);Regionalna Agencja Rozwoju Zadar, ZADRA NOVA (Chorwacja);Województwo Małopolskie;Agencja Rozwoju Maribor (Słowenia);Instytut Badawczy Słoweńska Akademia Nauk, ZRC SAZU (Słowenia);Gmina Padwa (Włochy);Gmina Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej.