HoCare2.0 - „Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji”.

Celem projektu HoCare2.0 jest rozwijanie ekosystemów z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym, między innymi w oparciu o innowacyjne rozwiązania IT oraz dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych i ich formalnych lub nieformalnych opiekunów.

Projekt HoCare2.0 ma za zadanie promowanie wdrażania wysoko innowacyjnych rozwiązań dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w procesie wspólnego tworzenia, tj. we współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki, administracji, a przede wszystkim we współpracy z użytkownikami usług domowych. Dzięki temu stopniowo będą się zmieniać ekosystemy innowacji i przekształcać w kierunku „Otwartych Innowacji 2.0”.
W ramach projektu zostaną wspólne zaprojektowane innowacyjne rozwiązania w tzw. laboratorium współtworzenia, następnie opracowane przez lokalne przedsiębiorstwa i wdrożone przez podmioty publiczne. Taki sposób zapewni prawidłowe zrozumienie potrzeb osób korzystających z opieki.

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie laboratoriów i narzędzi do współtworzenia, powołanie międzynarodowej sieci, opracowanie wspólnej strategii i planu działania dla przejścia do koncepcji otwartych innowacji 2.0 opartych na ekosystemach innowacji („Open Innovation2.0”). Zaprojektowane i przetestowane narzędzi pomogą regionom sprostać wyzwaniom w obszarze srebrnej gospodarki i przyśpieszą wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2019 - do 31 marca 2022

Partnerzy projektu:

Partner Wiodący – Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji Nonprofit (Székesfehérvár, Węgry); Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Rzeszów, Polska); Centrum wsparcia biznesu (Kranj, Słowenia); Carus Consilium Saxony GmbH (Drezno, Niemcy), Narodowe Centrum Zdrowia (Budapeszt, Węgry); Województwo Małopolskie (Kraków, Polska); Instytut usług socjalnych (Praga, Czechy), Drezdeński Szpital Uniwersytecki (Drezno, Niemcy); Centrum Innowacji DEX (Liberec, Czechy); Izba Handlu (Cremona, Włochy); Region Lombardii (Mediolan, Włochy).

Strona internetowa projektu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Centralna