CLUE - Zerowa Emisja Gazów Cieplarnianych w Obszarach Miejskich (Climate Neutral Urban Districts)

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie polityk rozwoju obszarów miejskich dla osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2, metanu i innych) w dzielnicach miast.

Czym jest obszar neutralny dla klimatu w mieście: to przestrzeń, która wykorzystuje innowacyjne technologie, techniki budowlane, planowanie przestrzenie oraz rozwiązania transportowe celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt obejmował partnerstwo lokalne, regionalne i uniwersyteckie z różnych krajów europejskich, które są aktywne w tworzeniu przyszłych obszarów miejskich z zerową emisją gazów.

Liderem Projektu było Miasto Sztokholm. Partnerami byli: Królewski Instytut Technologiczny - Szwecja; Edynburg – Uniwersytet Napier (Wielka Brytania); Hamburg (Niemcy); Gmina Rzym (Włochy); Miasto Turyn (Włochy); Region Barcelony (Hiszpania); Gmina Paggaio (Grecja);Uniwersytet Techniczny Delft (Holandia Południowa) oraz Województwo Małopolskie

Najlepsze praktyki zidentyfikowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane jako punkty odniesienia dla europejskich miast i regionów. Na podstawie wybranych praktyk partnerzy projektu CLUE przygotowali praktyczne wskazówki, co powinno być obszarem do  dalszej dyskusji i wymiany konkretnych doświadczeń, innowacji i strategii.