EWT PL-SK

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

01.02.2019

Zakończony

01.05.2019

Informacje o naborze

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Na co i kto może składać wnioski?

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

po stronie polskiej obejmuje:

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
 • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.  

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru  wsparcia odpowiada  Związek Euroregion „Tatry“. 

po stronie słowackiej obejmuje:

 • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).  
  Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;
 • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.
  Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń  dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15:00 -  decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie Samorządowego Kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

Finanse

Rodzaje mikroprojektów: 

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 100 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000,00 EUR 

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów: Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Do 5% -  budżet państwa Min. 10%  - wkład własny

Wysokość środków przeznaczonych na nabór*:

 I oś priorytetowa – łącznie  2 332 481,22   EUR, w tym:

 • dla Związku  Euroregion „Tatry”: 1 678 408,06   EUR,
 • dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 391 183,54 EUR,
 • dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 262 889,62 EUR;

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w trzecim naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach pierwszego i drugiego naboru.

Niezbędne dokumenty

Istotne informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu  określają: Podręcznik beneficjenta oraz  Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu 

Inne ważne informacje

Wszelkich informacji udzielają : 

 1. Związek Euroregion „Tatry” ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ  Tel.+48  18 266 99 81 www.pwt.euroregion-tatry.eu pwt@euroregion-tatry.eu
 2. Prešovský samosprávny kraj Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Námestie mieru 2, 080 01 Prešov tel: +421 51 7081 528 www.po-kraj.sk cezhrprogramy@vucpo.sk, andrea.kmecova@vucpo.sklucia.macupova@vucpo.sk
 3. Žilinský samosprávny kraj Odbor regionálneho rozvoja Komenského 48, 011 09 Žilina tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340 www.regionzilina.sk Libor.Gaspierik@zilinskazupa.sk Zuzana.Barosova@zilinskazupa.sk