Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Dostępne 5 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
EWT PL-SK

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Zakończony
od 01.07.2019 do 16.09.2019, Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu
Opublikowano: 01.07.2019
EWT PL-SK

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Zakończony
od 01.02.2019 do 30.04.2019, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Opublikowano: 01.02.2019
EWT PL-SK

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Zakończony
od 05.03.2018 do 30.04.2018, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Opublikowano: 06.02.2018
EWT PL-SK

Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego

Zakończony
od 05.03.2018 do 30.04.2018, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Opublikowano: 06.02.2018
EWT PL-SK

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Zakończony
od 26.01.2016 do 31.05.2016, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Opublikowano: 26.01.2016