Program Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020

Program umożliwia współpracę instytucji publicznych oraz
prywatnych z obszaru ośmiu państw członkowskich UE - Polski, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Niemiec - oraz Norwegii, Rosji i Białorusi.

Celem Programu Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020 (BSR) jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

Zakres tematyczny BSR 2014-2020 obejmuje:

  1. Potencjał dla innowacji,
  2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
  3. Zrównoważony transport,
  4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej.

Program wspiera m.in. działania dotyczące wspólnego z partnerami zagranicznymi opracowania i wdrażania strategii, planów działań, narzędzi i metodologii. W ramach projektów można przetestować nowe rozwiązania za pomocą działań demonstracyjnych oraz pilotażowych, w tym małej skali inwestycji. Wspólne projekty mogą być realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych.