9. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

26.04.2018
Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego to jedna z największych corocznych imprez bałtyckich. W tym roku odbędzie się w Tallinie, 4-5 czerwca.

W polu zainteresowania przedstawicieli rządów, Komisji i Parlamentu Europejskiego, władz samorządowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, uczelni i biznesu znajdują się zarówno szerokie wątki polityczne, jak również specjalistyczne debaty nt. poprawy współpracy nad Bałtykiem w wybranych obszarach. 

Głównym tematem tegorocznego, 9. Forum będzie region Morza Bałtyckiego po roku 2020 – jak usprawnić wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w kontekście przyszłej polityki spójności. Organizatorzy chcą się także skoncentrować na wymiarze cyfrowym i środowisku morskim. 

Podczas tegorocznego Forum przewiduje się ok. 700 uczestników. Podczas Forum planowane są trzy sesje plenarne: dot. polityki spójności i SUERMB po 2020 r., rozwoju potencjału cyfrowego regionu i ochrony ekosystemu Bałtyku, a także ponad 20 seminariów tematycznych. Na uczestników Forum czeka także Networking Village i Speakers’ Corner, gdzie będzie można w szczegółach zapoznać się z działaniami w ramach Strategii UE dla RMB, znaleźć potencjalnych partnerów projektowych, skonsultować planowane działania i inicjatywy z Koordynatorami Obszarów Tematycznych SUERMB. 

Forum prowadzone będzie w języku angielskim. 

Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. 

Program Forum i inne szczegółowe informacje