Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014 - 2020.

Obszar wsparcia Programu obejmuje po stronie polskiej następujące jednostki terytorialne: podregiony (NUTS III): krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim. Po stronie słowackiej obszar wsparcia obejmuje: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

Dokument

Program Polska-Słowacja 2014-2020

PDF 1,14 MB
Wersja obowiązująca od 05.08.2014