Podręcznik Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Podręcznik opisuje w sposób szczegółowy zasady realizacji projektów w ramach programu, zawiera informacje praktyczne dla wnioskodawców (do zastosowania na etapie formułowania propozycji projektowych) i beneficjentów programu (do wykorzystania w trakcie realizacji projektu).

Dokument

Podręcznik Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

PDF 2,83 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Załączniki(16)

Zał. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy

PDF 0,44 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 2 Umowa partnerska

PDF 0,55 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych

PDF 4,38 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie

PDF 0,69 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 6 Węzły sieci transportowej

PDF 0,40 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 7 Poradnik z zakresu informacji i promocji

PDF 1,18 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 8 Zalecenia dot. zamówień publicznych

PDF 0,78 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 9 Kryteria oceny projektów

PDF 0,91 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 10 Umowa o dofinansowanie

PDF 0,59 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 11 Procedura zgłaszania osób SL

PDF 0,78 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 12 Zasady współfinansowania projektów

PDF 0,56 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 13 Wniosek ws zmian - decyzja WST

PDF 0,63 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 13 Wniosek ws zmian - decyzja PW

PDF 0,63 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 14 Podręcznik FMP

PDF 0,93 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015

Zał. 15 Rejestr zmian podręcznika

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 10.12.2015