Szkolenie w Nowym Targu w ramach projektu "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"

od 13.01.2017 10:51 do 13.01.2017 15:00
Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 (sala konferencyjna)

Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. organizowane jest szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenie jest bezpłatne, adresowane do potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie organizowane jest w związku z dodatkowym naborem mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej i specjalistycznej, trwającym od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r., ogłoszonym w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje o naborze (.pdf, 524 KB)

Termin zgłoszenia

Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy) należy przesyłać w terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 13.00 faksem na numer (18) 266 99 81 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Program szkolenia